مقالات


دامنه چیست؟

دامنه یا Domain به آدرس شما در اینترنت گفته می شود. این دامنه با فضا (هاست) شما در ارتباط است و...