شما اینجا هستید: صفحه اصلي پرتال > مرکز آموزش > پشتیبانی > آیا نظرسنجی از مشتریان صورت می گیرد؟

ورود به ناحیه کاربری

از طریق ناحیه کاربری می توانید سرویس های خود را مدیریت کنید.

مرکز آموزش

آیا نظرسنجی از مشتریان صورت می گیرد؟

بله، رایاهاست هر ساله از تمامی مشتریان خود به صورت حضور نماینده در محل کار مشتری و یا به صورت مجازی اقدام به ارائه برگه های نظرسنجی مشتریان می کند.

همین امر باعث شده رایاهاست هرساله نقاط ضعف و قدرت خود را بشناسد و امکان خدمات دهی بهتر را به مشتریان داشته باشد.

 آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها

پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه