پشتیبانی رایاهاست به صورت دو گروه از متخصصین انجام می پذیرد

رایاهاست دارای متخصصین در زمینه هاست و دامین و متخصصینی در زمینه برنامه نویسی و پشتیبانی وب سایت می باشد.

همین امر باعث افزایش رضایتمندی مشتریان رایاهاست می باشد.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد?
در همین زمینه
پشتیبانی رایاهاست شامل چه مواردی می شود؟ (مشاهدات: 1416)
آیا نظرسنجی از مشتریان صورت می گیرد؟ (مشاهدات: 1190)