دامنه یا Domain به آدرس شما در اینترنت گفته می شود. این دامنه با فضا (هاست) شما در ارتباط است و محتویات فضای شما را به نمایش در می آورد. مثلا RayaHost.netو یا google.com یک آدرس اینترنتی یا Domain است.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد?