هاست عبارتست از میزان فزایی که یک سایت بر روی آن پیاده سازی می شود. به زبان ساده اگر وب سایت شما را یک خانه تجسم کنیم، هاست، زمین آن خانه است.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد?
در همین زمینه
آیا امکان افزایش فضای هاست بعد از خرید را دارم؟ (مشاهدات: 1431)
برای داشتن یک وب سایت چه مراحلی را طی کنم؟ (مشاهدات: 1300)
دامنه ام را از شرکت دیگری خریده ام! آیا می توانم از خدمات هاستینگ شما استفاده کنم؟ (مشاهدات: 1456)
پهنای باند چیست؟ (مشاهدات: 1294)