شما اینجا هستید: صفحه اصلي پرتال > جستجوگر دامنه

ورود به ناحیه کاربری

از طریق ناحیه کاربری می توانید سرویس های خود را مدیریت کنید.

جستجوگر دامنه

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.Verify Image    


قیمت دامین

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 5,000 تومان هیچکدام 5,000 تومان
.co.ir 1 7,000 تومان هیچکدام 7,000 تومان
.ac.ir 1 7,000 تومان هیچکدام 7,000 تومان
.net.ir 1 7,000 تومان هیچکدام 7,000 تومان
.org.ir 1 7,000 تومان هیچکدام 7,000 تومان
.id.ir 1 7,000 تومان هیچکدام 7,000 تومان
.sch.ir 1 7,000 تومان هیچکدام 7,000 تومان
.gov.ir 1 7,000 تومان هیچکدام 7,000 تومان