شما اینجا هستید: صفحه اصلي پرتال > جستجوگر دامنه

ورود به ناحیه کاربری

از طریق ناحیه کاربری می توانید سرویس های خود را مدیریت کنید.

جستجوگر دامنه

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.


Verify Image    


قیمت دامین

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 5,000 تومان هیچکدام 5,000 تومان
.co.ir 1 7,000 تومان هیچکدام 7,000 تومان
.ac.ir 1 7,000 تومان هیچکدام 7,000 تومان
.net.ir 1 7,000 تومان هیچکدام 7,000 تومان
.org.ir 1 7,000 تومان هیچکدام 7,000 تومان
.id.ir 1 7,000 تومان هیچکدام 7,000 تومان
.sch.ir 1 7,000 تومان هیچکدام 7,000 تومان
.gov.ir 1 7,000 تومان هیچکدام 7,000 تومان