شما اینجا هستید: سبد خرید

ورود به ناحیه کاربری

از طریق ناحیه کاربری می توانید سرویس های خود را مدیریت کنید.

سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

پلن 1 (0 موجود است)
5 گیگابایت حجم نمایندگی
0.5 گیگابایت حجم هاست نماینده
کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نا محدود
وب سرور لایت اسپید

دامنه های .ir برای سرویس نمایندگی مجاز نمیباشند
20,000 تومان ماهانه
پلن 2 (0 موجود است)
10 گیگابایت حجم نمایندگی
1 گیگابایت حجم هاست نماینده
کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نا محدود
وب سرور لایت اسپید

دامنه های .ir برای سرویس نمایندگی مجاز نمیباشند
30,000 تومان ماهانه
پلن 3 (0 موجود است)
20 گیگابایت حجم نمایندگی
2 گیگابایت حجم هاست نماینده
کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نا محدود
وب سرور لایت اسپید

دامنه های .ir برای سرویس نمایندگی مجاز نمیباشند
50,000 تومان ماهانه
پلن 4 (0 موجود است)
50 گیگابایت حجم نمایندگی
5 گیگابایت حجم هاست نماینده
کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نا محدود
وب سرور لایت اسپید

دامنه های .ir برای سرویس نمایندگی مجاز نمیباشند
80,000 تومان ماهانه
پلن 5 (0 موجود است)
100 گیگابایت حجم نمایندگی
10 گیگابایت حجم هاست نماینده
کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نا محدود
وب سرور لایت اسپید

دامنه های .ir برای سرویس نمایندگی مجاز نمیباشند
120,000 تومان ماهانه
پلن 6 (0 موجود است)
حجم نمایندگی نا محدود!
50 گیگابایت حجم هاست نماینده
کنترل پنل سی پنل
پهنای باند نا محدود
وب سرور لایت اسپید

دامنه های .ir برای سرویس نمایندگی مجاز نمیباشند
200,000 تومان ماهانه