35,000 ?????

وب سایت آزمون آنلاین
■ مشاهده جزئي‌ترين آمار در پايان برگزاري آزمون توسط مربي و يا استاد و يا مدير سيستم. آمارهايي مثل
درصد پاسخگويي کاربران به هر آزمون، درصد پاسخگويي به هر سؤال، مشاهده کارنامه تک‌تک داوطلبان، مشاهده ميزان پاسخگويي داوطلبان به هر گزينه و آماري بسيار جزئي از هر آزمون.
■ امکان برگزاری در هر زمانی از روز و هفته
■ امکان افزودن بي‌نهايت سؤال در هر آزمون با استفاده از اديتوري بسيار کامل و پيشرفته، بدون هرگونه محدوديت در نمايش عکس، فيلم، صوت، کليپ و ...
■ امکان تعريف داوطلبان توسط مدير سيستم و يا خود داوطلب با شرايط بسيار جالب
■ مشاهده نتايج و آمار و نمودارها پس از آزمون توسط داوطلب
■ جلوگيري از اجراي هرگونه تقلب در سيستم (جلوگيري از امکان آزمون مجدد توسط کاربر، جلوگيري از متوقف کردن زمان‌سنج آزمون، جلوگيري از رفرش کردن صفحه و ...)