هاست ارزان سی پنل 9,900 ???? سالانه

50 مگابایت فضا
پهنای باند 10 گیگابایت
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید
امکان خرید پهنای باند بیشتر!

پلن 1 45,000 ???? سالانه

فضا
200 مگابايت
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
سایر امکانات
نامحدود

پلن 2 65,000 ???? سالانه

فضا
500 مگابايت
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
سایر امکانات
نامحدود

پلن 3 115,000 ???? سالانه

فضا
1 گيگابايت
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
سایر امکانات
نامحدود

پلن 4 145,000 ???? سالانه

فضا
2 گيگابايت
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
سایر امکانات
نامحدود

پلن 5 295,000 ???? سالانه

فضا
5 گيگابايت
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
سایر امکانات
نامحدود