9,900 ?????
سالانه
هاست ارزان سی پنل
50 مگابایت فضا
پهنای باند 10 گیگابایت
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید
امکان خرید پهنای باند بیشتر!
55,000 ?????
سالانه
پلن 1
فضا
200 مگابايت
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
سایر امکانات
نامحدود
85,000 ?????
سالانه
پلن 2
فضا
500 مگابايت
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
سایر امکانات
نامحدود
125,000 ?????
سالانه
پلن 3
فضا
1 گيگابايت
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
سایر امکانات
نامحدود
155,000 ?????
سالانه
پلن 4
فضا
2 گيگابايت
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
سایر امکانات
نامحدود
305,000 ?????
سالانه
پلن 5
فضا
5 گيگابايت
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
سایر امکانات
نامحدود