بسمه تعالی

با توجه به تغییرات قیمت ارز و همچنین عدم تغییر قیمت های پلن های هاستینگ رایاهاست به مدت طولانی و حفظ قیمت های قبلی ، قیمت های رایاهاست با  افزایش مواجه شده است.

امکانات

پلن1

پلن2

پلن 3

پلن4

پلن5

ميزان فضا

200 MB

500 MB

1000 MB

2000 MB

5000 MB

پهناي باند(ماهيانه)

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نامحدود

کنترل پنل

 

Cpanel

Cpanel

Cpanel

Cpanel

Cpanel

قيمت ساليانه(تومان)

19,000

25,000

40,000

70,000

140,000

 


« برگشت