شما اینجا هستید: صفحه اصلي پرتال > اخبار > نظرسنجی سال 91 رایاهاست

ورود به ناحیه کاربری

از طریق ناحیه کاربری می توانید سرویس های خود را مدیریت کنید.

اخبار

نظرسنجی سال 91 رایاهاست

2013/03/07 08:30

.هرساله توسط رایاهاست نظرسنجی عمومی از خدمات بخش پشتیبانی و فروش رایاهاست نظرسنجی به عمل می آید

.این نظرسنجی برای مدیران رایاهاست از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد لذا از شما خواهشمندیم فرم نظرسنجی را بادقت کامل تکمیل نمایید

.از انتخاب شما کمال تشکر را داریم

برای نمایش نظرسنجی کلیک نمایید.

« برگشت

مشاهده RSS