بسمه تعالی

سرويس پرداخت آنلاين با همكاري بانك ملت راه اندازي شد.

لازم به ذكر است كه كليه كارتهاي بانکی كشور قابل پذيرش در اين بانک مي باشد

باتشکر

1391|10|25


« برگشت