2014/10/04    تخفیف ویژه عید قربان تا غدیر

2014/07/28    تخفیف عید سعید فطر

2014/03/19    ساعات کار رایاهاست در ایام نوروز93