فرصت های شغلی

• مدیریت بازاریابی
• مدیریت فروش
• بازاریاب
• برنامه نویس
•گرافیست
• کارشناس فروش
• کاربر حرفه ای cms و پورتال
• پشتیبان و متخصص هاستینگ